Artikelen en downloads

Over meertaligheid en taalontwikkeling wordt enorm veel gevonden, gedacht en geschreven. Maar welke informatie is boeiend èn betrouwbaar?  Dit is onze selectie. U vindt Nederlands- en Engelstalige artikelen en downloads, geordend op thema. [accordion autoclose=false clicktoclose=true][accordion-item title=Artikelen en downloads in het Nederlands state=open] Over cognitieve voordelen van meertaligheid Beheersen van twee talen vertraagt dementie door Nelleke Groot in Elsevier De kracht

Sites en Blogs

Wie gaat googlen op de thema’s meertaligheid, onderwijs, taalontwikkeling, -stoornissen en -achterstand, ziet wellicht al snel door de bomen het bos niet meer. Meertalig.nl wijst de weg, met deze selectie Nederlands- en Engelstalige websites en blogs. [accordion autoclose=false clicktoclose=true][accordion-item title=In het Nederlands state=open] Adviezen t.a.v. meertaligheidsbeleid Door Levende Talen, gebaseerd op het Language Rich Europe-onderzoek in 25

Wat is nou eigenlijk een taalachterstand?

In politiek en onderwijs, in kranten en op televisie, wordt veel gesproken over taalachterstand. De overheid besteedt veel extra geld om taalachterstand vroeg op te sporen of, liever nog, te voorkomen. Maar wat is nou eigenlijk een taalachterstand? Taalachterstand betekent: een kind dat op school komt, begrijpt en kent minder Nederlandse taal dan de

Een rijk taalaanbod

Meertalig opvoeden wordt alleen een succes, als het kind al zijn talen genoeg hoort. Het is dus heel belangrijk dat u vaak en goed tegen uw kind praat. Maar wat is goed? Om te beginnen is het belangrijk om thuistaal èn schooltaal met uw kind te gebruiken. Schooltaal oefenen doet u zo: Praat

verschil tussen thuistaal en schooltaal

Er zijn twee soorten taal die kinderen moeten leren: Thuistaal, dit heet ook wel Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT) Schooltaal, dit heet ook wel Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT) Thuistaal is de taal die je elke dag gebruikt om te kletsen met familie en vrienden. Kenmerken van thuistaal zijn: Je hebt er niet

taalaanbod

Kinderen hebben de aangeboren gave om heel snel taal te leren. Daar hebben ze geen dikke studieboeken voor nodig: het gebeurt automatisch. Maar ze kunnen alleen maar die talen leren, die ze vaak en goed te horen krijgen. Dat vraagt tijd en aandacht van de volwassenen om hen heen. Lees hier alles over het