Lees voor in uw thuistaal!

Tip voor ouders Als een kind zijn eerste taal goed kent, leert het gemakkelijker een tweede taal. Meertaligheid wordt echter niet zomaar vanzelf een succes. Bijna alle ouders die meertalig opvoeden lopen wel eens tegen het volgende probleem aan: hun kind heeft ineens helemaal geen zin meer om de thuistaal nog te spreken. Zo’n ‘geen-zin-periode’

Koppel uw thuistaal aan leuke dingen!

Tip voor ouders Als een kind zijn eerste taal goed kent, leert het gemakkelijker een tweede taal. Meertaligheid wordt echter niet zomaar vanzelf een succes. Bijna alle ouders die meertalig opvoeden lopen wel eens tegen het volgende probleem aan: hun kind heeft ineens helemaal geen zin meer om de thuistaal nog te spreken. Zo’n

Duits

Niklas Kingma is tweetalig, hij spreekt namelijk Nederlands en Duits. Zijn moedertaal is Duits en hij is anderhalf jaar geleden begonnen met het leren van Nederlands toen hij besloot in Nederland te gaan studeren. In korte tijd heeft hij een C1-niveau bereikt (op basis van het systeem van het Europese Referentiekader), dat houdt in

Blog januari 2015

Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraarTaalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut te Amsterdam. Zij participeert in het EU-brede onderzoeksproject AThEME. Dit artikel verscheen eerder in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad en werd overgenomen met toestemming van de auteur.   Tweetalige kinderen Het Europees Handvest voor Minderheidstalen

Inventariseer de talen van werknemers

Tip voor managers en administratief medewerkers in de gezondheidszorg Gezondheidszorg heeft alles met taal te maken. Het is belangrijk dat de communicatie in ziekenhuizen, dokterspraktijken, bejaardentehuizen en vergelijkbare instellingen zonder problemen verloopt. Een arts moet de symptomen van een patiënt goed kunnen begrijpen en het moet een patiënt duidelijk zijn wat een arts bedoelt.