Partners

  De Taalstudio Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs of over de toekomst van het Nederlands. Maar vaak is een mening niet genoeg. Wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taalkundige nodig. Bij de Taalstudio vindt u die. De Taalstudio

Oetsiekoetsie

Op basis van het succesvolle boek “De Taal van je Kind” ontstond Oetsiekoetsie, een vierdelige documentaireserie (4 x 25 minuten) over taalontwikkeling van kinderen in Nederland. Door een aantal kinderen in verschillende ontwikkelingsstadia te volgen, wordt in Oetsiekoetsie het wonder van de taalverwerving ontrafeld. Ontroerend én informatief. Aflevering 1 Vanzelfsprekend, 2 Praatjesmakers, 3 Mijn

Wat is nou eigenlijk een taalachterstand?

In politiek en onderwijs, in kranten en op televisie, wordt veel gesproken over taalachterstand. De overheid besteedt veel extra geld om taalachterstand vroeg op te sporen of, liever nog, te voorkomen. Maar wat is nou eigenlijk een taalachterstand? Taalachterstand betekent: een kind dat op school komt, begrijpt en kent minder Nederlandse taal dan de

Een rijk taalaanbod

Meertalig opvoeden wordt alleen een succes, als het kind al zijn talen genoeg hoort. Het is dus heel belangrijk dat u vaak en goed tegen uw kind praat. Maar wat is goed? Om te beginnen is het belangrijk om thuistaal èn schooltaal met uw kind te gebruiken. Schooltaal oefenen doet u zo: Praat

verschil tussen thuistaal en schooltaal

Er zijn twee soorten taal die kinderen moeten leren: Thuistaal, dit heet ook wel Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT) Schooltaal, dit heet ook wel Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT) Thuistaal is de taal die je elke dag gebruikt om te kletsen met familie en vrienden. Kenmerken van thuistaal zijn: Je hebt er niet