Blog juli 2018

De Chinese papermill Door Elma Blom Korte tijd geleden was ik als gastonderzoeker op een universiteit in Noord Amerika. Ik logeerde bij een collega die op dat moment verstrikt was in een kwestie die haar dag en nacht bezighield. Wat was het geval? Een van haar studenten, ik noem hem Chris, was door zijn docent beschuldigd van

Blog juni 2018

Hardnekkige misverstanden rond taalachterstand   Door Marinella Orioni Taalachterstand, leerachterstand en meertaligheid worden vaak met elkaar geassocieerd. De achterstand zou dan veroorzaakt worden doordat het kind meerdere talen leert. Taalachterstand is verworden tot een politiek gevoelig onderwerp dat samenhangt met allerlei andere gevoelige thema’s. Ongenuanceerde uitspraken over een relatie tussen taalachterstand en meertaligheid zijn dan ook riskant.

Blog februari 2018

The many flavors of bilingualism Elisabet García González has specialized in research on bilingualism in so called heritage languages and has investigated Spanish-Dutch bilingual children in the Netherlands. She strives to find how environmental and individual factors affect the acquisition and development of two languages, and hopes to bring bilingualism research to society to raise

Blog december 2017

Kletskoppen kindertaalfestival: een dag vol taalplezier voor jong en oud De blog van deze maand is een terugblik op het Kletskoppen kindertaalfestival dat eind oktober in Nijmegen plaatsvond. Sharon Unsworth en Catia Cucchiarini, beiden verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, organiseerden deze eerste editie van het nieuwe festival.  Je kon een papegaai leren praten, een woord uitvinden

Blog november 2017

Mixen: done, of niet? De blog van deze maand komt van Elma Blom. Zij is Universitair hoofddocent Educatie & Pedagogiek bij de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar taalontwikkeling in uitdagende situaties en onderzoekt onder meer meertaligheid. Zaterdag 30 september was ik bij het DRONGO talenfestival in Utrecht. Het was een dag met veel interessante gesprekken,

Blog maart 2017

Hân - hand, strân - strand: over de verwerving van Friese woorden die op het Nederlands lijken De blog van deze maand komt van Evelyn Bosma. Evelyn heeft Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies/Spaans gestudeerd in Leiden en werkt sinds mei 2013 als promovenda aan de Fryske Akademy. Daar doet ze onderzoek naar de taal- en cognitieve ontwikkeling van

Blog december 2016

“Ik zie je zaterdag weer, ‘druže’!” Taalles op zaterdag Andrej Palmen is afgestudeerd in de master Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn scriptie en de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie onderzocht hij de Servische scholen in Nederland. Een deel van de resultaten is gebruikt door de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) omdat

Blog november 2016

Dialect verboden! Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor Limburg Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut te Amsterdam. Zij participeert in het EU-onderzoeksproject AThEME en is auteur van Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (2012,  AUP). Bestuurders van peuterspeelzalen vatten