Maak een hoek voor Polyglotters en Globetrotters

Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar Zou het niet fijn zijn als er in de klas één plek was waar je met al je vragen terecht kunt? Een vaste plek waar je informatie kan zoeken en vinden? Natuurlijk! Creëer daarom een speciale hoek in het klaslokaal waar talen en culturen een eigen plek krijgen. Tip voor

Bezoek het land van herkomst

Geschikt voor kinderen van alle leeftijden Een goede manier voor je kind om in aanraking te komen met de taal die anders alleen thuis gesproken wordt, is door met mensen te praten die ook die taal spreken. En waar kan dat nou beter dan in het land van herkomst? Tip voor ouders Breng samen met je kind

Laat je kind naar een weekendschool gaan

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar Je vindt het belangrijk dat je kinderen hun moedertaal goed beheersen en bekend zijn met de cultuur en de tradities die erbij horen. Toch kan je misschien wel wat hulp gebruiken om dit allemaal aan je kind over te brengen. Een weekendschool kan daar een bijdrage aan leveren. Tip voor

Lees anderstalige boeken voor

Geschikt voor kinderen tot ongeveer 10 jaar Om de taalvaardigheid van je kind te bevorderen, is het goed om regelmatig voor te lezen. Voor ouders met een andere taalachtergrond dan het Nederlands kan het nog wel eens lastig zijn om geschikte voorleesboekjes te vinden. Toch is het de moeite waard om boeken te zoeken in

Organiseer een voorlichtingsavond

Geschikt voor ouders en leerkrachten van kinderen op de basisschool Nu meertaligheid een fenomeen is dat in Nederland steeds vaker voorkomt, is het belangrijk dat opvoeders en leerkrachten goed weten waar ze mee bezig zijn. Helaas bestaan er nog altijd veel misverstanden en vooroordelen over meertalige kinderen. Soms geven leerkrachten goedbedoelde, maar verkeerde adviezen ten

Gebruik tweetalige leerlingen als voorbeeld

Geschikt voor kinderen van 6-14 jaar Sommige docenten zien het als een nadeel wanneer kinderen tweetalig opgroeien. Maar naast de eventuele problemen die deze kinderen met Nederlands kunnen hebben, kan die meertaligheid ook als voorbeeld dienen voor een hele klas: kinderen leren door het vergelijken van verschillende talen over de onderliggende structuur van talen. Hierdoor

Laat je kind een taalcursus doen

Geschikt voor kinderen tot ongeveer 12 jaar Wellicht is je kind wat onzeker over zijn/haar taalniveau in de thuistaal. Of je gaat emigreren en je wilt je kind zich vast laten voorbereiden op de taal die in het andere land gesproken wordt. Extra taalondersteuning kan geboden worden door een kindertaalcursus. Hierin wordt de taal stap

Laat kinderen een spreekbeurt geven over hun taal en cultuur

Geschikt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool Het is mogelijk dat je kind de thuistaal zeer sterk associeert met thuis en het vreemd en/of vervelend vindt deze taal ook buitenshuis te gebruiken. Het zou in zo’n geval juist goed zijn voor je kind om anderen te betrekken bij de zogenaamde thuistaal. Grote kans