Meertaligheid in onderwijs en opvoeding

Hoeveel talen kan een kind leren? Hoe kunnen anderstalige ouders de taalontwikkeling van hun kind ondersteunen? In dit webinar staat de meertalige taalontwikkeling centraal.

€50

Meertaligheid en leesbevordering

In dit webinar staat de meertalige leesontwikkeling centraal. In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven? Hoe kan leesbevordering thuis en op school gezamenlijk vorm krijgen? Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen?

€50

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding

Hoeveel talen kan een kind leren? Hoe kunnen anderstalige ouders de taalontwikkeling van hun kind ondersteunen? In dit webinar staat de meertalige taalontwikkeling centraal.

€50

Stel je vraag!

Laat een bericht achter in het formulier. Wij geven graag een reactie via e-mail!