Meertaligheid in de klas 5 september

Hoe kun je als leerkracht PO omgaan met meertaligheid in de klas? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek en hoe pak je het aan in de praktijk?

€50

Meertaligheid en leesbevordering (29 september)

In dit webinar staat de meertalige leesontwikkeling centraal. In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven? Hoe kan leesbevordering thuis en op school gezamenlijk vorm krijgen? Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen?

€50

Meertaligheid in de JGZ (3 oktober)

In steeds meer gezinnen worden andere talen gesproken, soms zelfs meer dan de Nederlandse taal. Daardoor ontstaan er zowel bij de ouders als bij de professionals nieuwe vragen, die tijdens het webinar beantwoord worden. Het webinar wordt afgesloten met nuttige links.

€50

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding

Hoeveel talen kan een kind leren? Hoe kunnen anderstalige ouders de taalontwikkeling van hun kind ondersteunen? In dit webinar staat de meertalige taalontwikkeling centraal.

€50

Meertaligheid en leesbevordering (21 november)

In dit webinar staat de meertalige leesontwikkeling centraal. In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven? Hoe kan leesbevordering thuis en op school gezamenlijk vorm krijgen? Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen?

€50

Meertaligheid in de klas 8 december

Hoe kun je als leerkracht PO omgaan met meertaligheid in de klas? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek en hoe pak je het aan in de praktijk?

€50

Stel je vraag!

Laat een bericht achter in het formulier. Wij geven graag een reactie via e-mail!