AThEME – Advancing the European Multilingual Experience

AThEME is een EU-breed project dat meertaligheid bestudeert in alle sectoren van de Europese samenleving. AThEME is opgezet met steun van de Europese Commissie en zal lopen van maart 2014 tot maart 2019.

Om u in te schrijven voor de (Engelstalige) AThEME-nieuwsbrief, kunt u onderaan deze pagina uw gegevens invullen. Voor nieuws en updates over het AThEME-project, kunt u Bilingualism Matters volgen via Twitter en nationaal en internationaal via: Facebook. Kijkt u ook eens op de websites van Bilingualism Matters-branches in andere deelnemende landen.

Meertaligheid in Europa

Meertaligheid is een vanzelfsprekende manier van leven voor vele Europeanen, en hun aantal stijgt nog voortdurend. De Europese Unie heeft 24 officiële en ambtstalen, en erkent meer dan 60 regionale en minderheidstalen. Immigratie en vrij verkeer brengen meer en meer mensen in aanraking met verschillende talen. De EU streeft ernaar dat elke Europeaan in staat is om, naast zijn of haar moedertaal, nog twee andere talen te spreken.

Naarmate het aantal mensen dat opgroeit met meer dan één taal toeneemt, wordt het des te belangrijker om te begrijpen wat het betekent om meertalig te zijn. Dit toenemende belang wordt weerspiegeld in de attitude van de Europeanen zelf. In 2001 meende 42% van de EU-burgers dat kennis van vreemde talen zinvol is. In 2012 was dit aantal ruim verdubbeld tot 88%.

Welke vragen wil AThEME beantwoorden?

AThEME streeft naar een beter begrip van wat het betekent om twee- of meertalig te zijn, door licht te werpen op vragen als:

• Zijn er cognitieve voordelen aan meertaligheid voor senioren?
• Hoe en waarom slagen (of falen) mensen erin om nieuwe talen te leren?
• Welke factoren helpen òf hinderen het behoud van talen die behoren tot iemands familie- erfgoed?
• Hoe interageren meertaligheid en communicatieve stoornissen zoals afasie met elkaar?
• Welke maatschappelijke factoren hebben de grootste invloed op het behoud van meertaligheid?


Aanpak

Om meertaligheid in Europa te beschouwen vanuit verschillende perspectieven, zal AThEME een scala aan onderzoeksmethoden aanwenden, zoals linguïstische analyse en psychologische experimenten. We willen bewustzijn van meertaligheid verhogen, onder andere bij beleidsmakers, academici en professionals in zorg en onderwijs.

Om dit te bereiken, zullen wetenschappers in acht landen meertaligheid in Europa bestuderen op drie verschillende niveaus:

• De individuele meertalige burger
• Meertalige groepen
• De meertalige maatschappij


Bilingualism Matters, De Taalstudio en AThEME: samen werken aan een gemeenschappelijk 
doel

Bilingualism Matters stelt zich tot doel om met wetenschappelijk onderbouwde informatie over het spreken van meer dan één taal gezinnen, professionele opvoeders en beleidsmakers te bereiken. Wij geloven in het overbruggen van de kloof tussen wetenschappers en samenleving, door innovatief onderzoek publiek te delen.

Meer informatie over AThEME en haar partners vindt u op de project-website van AThEME.

In AThEME participeren 17 partnerorganisaties in 8 landen.

Keep in touch with the AThEME e-newsletter

* indicates required