AThEME – Advancing the European Multilingual Experience

Het Europees onderzoeksproject AThEME liep tussen 2014 en 2019 en bestudeerde meertaligheid in alle sectoren van de Europese samenleving. Onderzoekers uit 8 Europese landen (1) onderzochten cognitieve cognitieve, taalkundige en sociologische aspecten van meertalig Europa, (2) evalueerden bestaand overheidsbeleid en praktijken op het gebied van onderwijs en gezondheid, en 3) droegen bij aan wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming. Het project had als doel beleidsmakers, zorg- en onderwijsprofessionals en academici bewuster te maken van meertaligheid. .

AThEME werd opgezet met steun van de Europese Commissie en liep van maart 2014 tot maart 2019. Het project is inmiddels voltooid. 

Meer informatie, onderzoeksresultaten en medewerkers zijn (voorlopig nog) te vinden op de projectwebsite https://www.atheme.eu.