Hoeveel mensen zijn meertalig?

Mensen denken vaak  dat het “normaal” is om eentalig te zijn. Ze geloven dat meertaligheid iets speciaals en afwijkends is. Maar dat klopt niet!

Er zijn op de wereld iets minder dan 200 landen, maar er bestaan ongeveer 6000 talen. U snapt het al: de meeste mensen ter wereld gebruiken dus meer dan één taal. Ongeveer 80% van de wereldbevolking is meertalig. In veel Afrikaanse landen gebruikt iedereen zelfs wel drie of vier talen.  In de grote steden in Nederland (zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en Den Haag)  gebruikt ongeveer 50% van de kinderen ook dagelijks meer dan één taal.

 

VEELGESTELDE VRAAG: als je een dialect spreekt, ben je dan ook meertalig?  

 

ANTWOORD: Ja.  Neeltje spreekt thuis met haar familie Zeeuws dialect.  Maar op school spreekt ze de Nederlandse standaardtaal. Dat is het officiële Nederlands zoals je het bijvoorbeeld hoort op het televisiejournaal.

Neeltje is daarom meertalig.  Dialect heeft meestal  andere klanken  dan de standaardtaal, en het verschilt ook in woordenschat en grammatica.  Maar een dialect is ook een complete, volwaardige taal. Alleen wordt een dialect niet zo vaak geschreven, en het wordt meestal door minder mensen gesproken dan de standaardtaal.