Oetsiekoetsie is inmiddels een klassieke documentaireserie over taalontwikkeling van kinderen in Nederland. Vóór hun vijfde jaar leren alle kinderen de basis van hun moedertaal – een even vanzelfsprekende als verbijsterende prestatie. Door een aantal kinderen in verschillende ontwikkelingsstadia te volgen, wordt in Oetsiekoetsie het wonder van de taalverwerving ontrafeld. Ontroerend én informatief.

Bestel via dit formulier je toegangscode voor onbeperkte toegang

Aflevering 1 Vanzelfsprekend

Het wonder: we tonen het proces van taalverwerving vanaf een pasgeborene tot aan kinderen van twee en een half, die al kleine zinnetjes kunnen maken. Aan de hand van dit verhaal komen zaken aan bod als ‘Helpt het corrigeren van fouten’ en ‘Moeten ouders zich zorgen maken als hun kind laat begint te praten’.

Aflevering 2: Praatjesmakers

Over het ontstaan van zinnen en grammatica. Vanaf de woordenschatexplosie tot de complexiteit van vervoegingen. Fantasiewoorden van kinderen. Kan taalontwikkeling gestimuleerd worden? Welke rol kan voorlezen spelen bij taalontwikkeling? We concluderen dat zonder een aangeboren taalvermogen taal niet leerbaar zou zijn.

Aflevering 3: Mijn eigen taal

Over tweetaligheid. Hoe voed je een kind het best tweetalig op? We ontkrachten de mythe dat tweetaligheid automatisch tot achterstand leidt. Wat gebeurt er als een allochtoon gezin juist alleen Nederlands met het kind wil spreken? De onzekerheden van (meertalige) ouders over wat het beste is voor hun kind.

Aflevering 4: Taal, je kapitaal

Over ‘verhalen vertellen’ in de breedste zin van het woord: Een politieke rede is een verhaal, maar een beschrijving van een nieuw gekochte trui is dat ook, evenals bijvoorbeeld een scheldpartij. Verhalen bestaan bij de gratie van het vermogen van mensen om bij elkaar door middel van taal een beeld op te roepen, een fantasie tot stand te brengen. Zonder dit vermogen zouden we in een vacuüm leven, nauwelijks in staat met anderen te communiceren.

Er zijn regels verbonden aan het vertellen van een verhaal. Kinderen moeten deze regels nog leren. Door de film te beginnen met kinderen, die nog niet in staat zijn door middel van taal iets over te brengen op een ander, en te eindigen bij de meest complexe taaluitingen, maken we duidelijk hoe essentieel taal is voor onze maatschappij, onze relatie met anderen en onze eigen identiteit.