Publicaties

Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs, of over de toekomst van het Nederlands. Maar vaak is een mening niet genoeg. Wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taalkundige nodig. Bij De Taalstudio vindt u die. De Taalstudio bedenkt projecten en producten die voortvloeien uit taalkundig onderzoek, zoals een tv-serie over kindertaal, een taaltoets, of een workshop over meertalig voorlezen. Dat gebeurt in opdracht van anderen of op eigen initiatief. Altijd werken we graag samen met andere professionals. De Taalstudio levert advies aan ouders, professionals en organisaties over het omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. Ons uitgangspunt is dat naast de Nederlandse taal ook kennis van andere talen voor Nederland belangrijk is. Talenkennis vergroot onze economische kansen, en vertegenwoordigt ook belangrijke culturele waarden.
Hier vindt u een impressie van onze projecten en publicaties.

Omgaan met meertaligheid in het onderwijs

Hoe kun je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen voor een taalbeleid op school dat recht doet aan alle talige competenties van iedere  leerling? Kunnen ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of is het beter wanneer ze zelf overschakelen op het Nederlands? Antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het kennisdossier “Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied“. Deze zijn samengesteld door Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie.

Kindertaal in beeld

Kindertaal in beeld verscheen bij uitgeverij Coutinho in 2002. Het is een studieboek over primaire taalverwerving voor cursisten van ROC’s en HBO’s. Het boek verwijst naar fragmenten uit de tv-serie Oetsiekoetsie als basis voor zelfstudie-opdrachten, maar het boek kan ook zonder de video gebruikt worden. Het wordt ondersteund via de website van uitgeverij Coutinho. Het kwam tot stand in samenwerking met Stichting Lezen en het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO en werd geschreven door Maaike Verrips en Rikky Dekkers.
Titel: Kindertaal in beeld
Auteurs: Maaike Verrips, Ricky Dekkers
Verschenen: Coutinho, 2002
Pagina’s: 77
Prijs: 12,00 euro incl. BTW

U kunt deze publicatie te bestellen door te mailen naar info@taalstudio.nl.

De Taal van je Kind – de verrassende rijkdom van de kindertaal

Een populair boek over taalontwikkeling voor ouders en opvoeders. Leren praten is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van een kind. Het is ook een buitengewoon geestig en ontroerend proces. Pal onder onze neus voltrekt zich een wonder dat we in het geheel niet kunnen bevatten. In ‘De taal van je kind’ licht Maaike Verrips een tipje van de sluier op. Een boek voor iedereen die van taal of van kinderen houdt.
Titel: De Taal van je Kind – de verrassende rijkdom van de kindertaal
Auteur: Maaike Verrips
Verschenen: Kosmos-Z&K, 1999
Pagina’s: 119
Prijs: 24,50 euro incl. BTW
Let op! Dit boek is helaas niet meer leverbaar. Wellicht zijn elders tweedehands exemplaren verkrijgbaar.

 

Logopedische tests en meertalige kinderen
In opdracht van Harcourt Test Publishers onderzocht De Taalstudio in samenwerking met de Universiteit Utrecht het gebruik van logopedische tests bij de indicatiestelling van meertalige kinderen voor cluster-2. Wij hielden diepte-interviews met professionals die bepalen welke kinderen wel en welke niet een indicatie krijgen voor cluster 2, en die verantwoordelijk zijn voor de behandeling. Welke logopedische tests worden bij meertalige kinderen gebruikt? Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd voor de indicatiestelling en voor het behandelplan? Wat zijn de sterke kanten van bestaande tests en wat zijn de beperkingen?
 Titel: Het gebruik van logopedische tests bij indicatiestelling van meertalig opgroeiende kinderen
Auteurs: Maaike Verrips en Gerda Bruinsma
Eindredactie: Martine van Ommeren
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 43
Prijs: 19,50 euro incl. BTW
U kunt deze publicatie bestellen door te mailen naar info@taalstudio.nl.

 

Nederlandse bewerking van DELV
In opdracht van Harcourt Test Publishers onderzocht De Taalstudio in samenwerking met de Universiteit Utrecht de taalkundige aspecten van een Nederlandstalige versie van DELV. DELV staat voor Diagnostic Evaluation of Language Variation. Het is een taaltest die in het bijzonder ontworpen is om de taalontwikkeling te onderzoeken van kinderen tussen 4 en 10 jaar met diverse culturele en talige achtergronden. DELV onderzoekt vier linguïstische domeinen, elk in verschillende deeltests. In twee masterscripties is voor drie linguïstische domeinen (Semantiek, Syntaxis en Pragmatiek) in kaart gebracht of een Nederlandse vertaling gebruikt zou kunnen worden voor het vaststellen van een taalontwikkelingsprobleem in het Nederlands. In een apart eindrapport worden de resultaten van het onderzoek samengevat.
Titel: DELV. De mogelijkheden voor een Nederlandse bewerking van een taaltest in de semantiek
Auteur: Arjanneke Bruggeman (MA-scriptie Universiteit Utrecht)
Begeleiding: Maaike Verrips (De Taalstudio), Frank Wijnen (Universiteit Utrecht)
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 93
Prijs: 24,50 euro incl. BTW

U kunt deze publicatie bestellen door te mailen naar info@taalstudio.nl.