Engels

Engels – That makes sense

 

Meertaligheid kan op veel verschillende manieren verworven worden. Dit gebeurt niet alleen door ouders met verschillende talen of migratie, maar ook steeds meer door onderwijs op middelbare en basisscholen. Het levende voorbeeld daarvan is Tim. Hij heeft vorig jaar zijn VWO afgerond, maar daarnaast ook het International Baccalaureate diploma voor Engels gehaald. Hierdoor heeft hij een C2-niveau in Engels en is dus vloeiend in beide talen.

Manier van verwerven

Tim legt uit hoe hij op dat niveau is gekomen. “Ik ben in de eerste klas van de middelbare school gestart met Tweetalig Onderwijs. Dit betekende dat minstens 70% van mijn lessen in het Engels werd gegeven en de overige 30% in het Nederlands. Na drie jaar kreeg ik mijn Junior Certificate en vanaf toen kon ik beginnen met het pre-IB-programma, gevolgd door het IB-programma. Dit programma traint in academische en analytische vaardigheden, waarbij de voertaal Engels is.”

Omdat heel duidelijk gescheiden werd op welke tijden (en dus met welk vak) er welke taal werd gesproken, zorgde dat niet voor veel verwarring. De echte verwarring kwam toen er een uitwisselingsproject met een Amerikaanse school werd georganiseerd en de Amerikaanse leerlingen naar Nederland kwamen. Met excursies, winkelen en het gewone leven hier, moest er snel worden gewisseld tussen Nederlands en Engels. Tegelijkertijd moesten veel Nederlandse woorden, borden en omroepberichten worden vertaald voor de uitwisselingsleerlingen. Dat bleek erg lastig, omdat Tim het Engels los van het Nederlands leerde en dus niet gewend was aan vertalen.

Gebruik van het Engels

Op de vraag in wat voor situaties hij het Engels nu spreekt antwoordt Tim : “De voertaal van mijn studie is Engels, dus alle studiegerelateerde zaken zijn in deze taal. Daarnaast heb ik veel internationale contacten opgedaan tijdens de activiteiten van mijn vorige school, waarmee ik ook altijd Engels praat.  Met mijn vrienden die ik op die school heb ontmoet, spreek ik over het algemeen Nederlands, maar soms wisselen we naar Engels, om vervolgens het gesprek verder in het Engels te voeren. Iedereen zit op hetzelfde niveau en we zijn samen door hetzelfde proces gegaan, dus het is heel natuurlijk om met hen twee talen te spreken.”

Waardevol

Tim vertelt dat het beheersen van twee talen heel waardevol is. Hij heeft gemerkt dat er een wereld voor hem openging: de mogelijkheid ontstond om meer verschillende mensen te ontmoeten, andere culturen beter te leren kennen en je krijgt ineens een veel groter aanbod aan literatuur en kennis.

In zijn studie ervaart hij het Engels als vanzelfsprekend, maar wanneer hij het spreekt met vrienden voelt het vertrouwd. Hij hoeft dan namelijk niet meer na te denken welke taal hij moet gebruiken of hoe hij dingen in de ene taal beter kan zeggen. Inmiddels wisselt hij op zulke momenten gemakkelijk van taal.

Favoriete uitdrukking

“That makes sense” is een uitdrukking die Tim vaak gebruikt. Het drukt een logica uit die hij in het Nederlands niet goed kan verwoorden. Deze uitdrukking komt in veel gesprekken terug, maar vooral in informele setting of in discussies met studiegenoten.

Geschreven door: Hilda Heyde, student Rijksuniversiteit Groningen

Gepubliceerd: Juni 2015