Afrikaans: “Ik loop, jij loop, hij loop: iedereen loop!”

Mark is geboren en getogen in Kaapstad en zijn moedertaal is Afrikaans. Het is nog een beetje te horen aan zijn accent. Inmiddels woont hij al jaren in Nederland, in Amstelveen om precies te zijn. Naast zijn moedertaal spreekt hij Nederlands, Engels en Duits.

Afrikaans spreekt Mark nog met zijn moeder en zijn vrouw. Toch hebben andere talen al vanaf jongs af aan een grotere rol gespeeld. “In Zuid-Afrika spreken ze vooral Engels. Hoewel het Afrikaans ook een officiële taal is, wordt in het bedrijfsleven alleen Engels gebruikt.”

Toen Mark in Nederland kwam, moest hij lachen om de taal die hier gesproken wordt. “Ik vond het erg grappig klinken. Ik hoorde opeens heel duidelijk dat Nederlands de wortel is van het Afrikaans.” Als Nederlanders Afrikaans horen gaat het precies zo, “ze moeten erom lachen, ze vinden het grappig.” Het grootste verschil tussen de twee verwante talen is de grammatica. In het Afrikaans hebben ze nauwelijks vervoegingen. “Ik loop, jij loop, hij loop,” Mark haalt zijn schouders op, “iedereen loop!”’ Het Nederlands vindt hij in dat opzicht mooier, “het is verfijnder.”

Zijn favoriete woord is ‘gezelligheid’. In het Nederlands én in het Afrikaans, want de woorden zijn precies hetzelfde. “Dat concept bestaat in weinig talen.”

Zijn zoontje leert het Afrikaans ook. “Het is het belangrijk dat hij een taal leert van zijn ouders waar zij zelf bekwaam in zijn.” Toch is het meer zijn vrouw die bepaald heeft dat het jochie de taal zou leren. Mark twijfelde of dat wel een toegevoegde waarde had: “Het heeft totaal geen praktisch nut. Helemaal niemand spreekt het.” Ook als ik hem vraag of het hem niet mooi lijkt dat zijn zoon de taal leert, schudt hij zijn hoofd. “Nee, hij heeft er echt niks aan.”

Met zijn meertaligheid is Mark blij, maar dat komt vooral omdat hij ook goed Engels en Duits spreekt. Op vakantie is het handig, en op het werk al helemaal. “Het geeft je toch een voorsprong op je collega’s.” Hoewel hij Nederlanders absoluut niet aan zou raden Afrikaans te leren, “waarom zouden ze?”, is de taal best belangrijk voor hem. “Het is toch mijn moedertaal, je taal bepaalt hoe je denkt.”

 

Geschreven door: Lotte Wijbrands, studente Rijksuniversiteit Groningen

 

 

Gepubliceerd: Oktober 2015