Bezoek het land van herkomst

Geschikt voor kinderen van alle leeftijden

Een goede manier voor uw kind om in aanraking te komen met de taal die anders alleen thuis gesproken wordt, is door met mensen te praten die ook die taal spreken. En waar kan dat nou beter dan in het land van herkomst?

Tip voor ouders

Breng samen met uw kind een bezoek aan het land waar uw roots liggen. Wellicht heeft u er nog familie of vrienden wonen waar u terecht kunt. Maar ook als u er helemaal niemand (meer) kent, is deze tip bruikbaar om het taalniveau van uw kind te verbeteren.

Zodra uw kind in contact komt met de mensen in uw vaderland, zal het zich beseffen dat de taal die bij hem/haar bekend staat als een minderheidstaal, door nog veel meer andere mensen gesproken wordt. Uw kind zal merken dat het spreken van deze taal geen uitzondering is. Blootstelling aan een omgeving waar de ‘thuistaal’ als meerderheidstaal gesproken wordt, kan een zeer positief effect hebben op het taalniveau van uw kind. Hij/zij moet nu wel de betreffende taal spreken, aangezien de mensen hem/haar anders niet begrijpen. Door het luisteren naar deze native speakers pikt uw kind ook veel nieuwe woorden en zinsconstructies op. U zult zien dat de taalvaardigheid van uw kind tijdens het bezoek met sprongen vooruit gaat.

Het is voor uw kind natuurlijk niet alleen leuk om te oefenen met taal, maar het is ook heel interessant om meer over de cultuur van het betreffende land te leren. Wellicht zijn er grote verschillen met Nederland zichtbaar en kunt u aan uw kind uitleggen waarom dingen in het ene land anders gaan dan in het andere land. Op deze manier leert uw kind beide culturen te begrijpen.

Extra tip voor ouders

Zorg dat u zelf uw eigen taalniveau van uw moedertaal ook goed onderhoudt. Met name contacten met native speakers dragen hieraan bij. Uw kind kan natuurlijk moeilijk een taal vloeiend leren spreken van iemand die de taal zelf al niet meer voor 100% beheerst.

Variatiemogelijkheden

Mocht u niet de (financiële) mogelijkheden hebben om een bezoek aan het land van herkomst te brengen, probeer uw kind dan in contact te laten komen met sprekers van uw taal die ook in Nederland wonen. Het is namelijk belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind dat het niet alleen via u de taal hoort, maar ook van anderen.

 

Hier vindt u elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.