Gebruik tweetalige leerlingen als voorbeeld

Geschikt voor kinderen van 6-14 jaar

Sommige docenten zien het als een nadeel wanneer kinderen tweetalig opgroeien. Maar naast de eventuele problemen die deze kinderen met Nederlands kunnen hebben, kan die meertaligheid ook als voorbeeld dienen voor een hele klas: kinderen leren door het vergelijken van verschillende talen over de onderliggende structuur van talen. Hierdoor kan het algemene taalbegrip van alle leerlingen verdiept worden.

Tip voor leerkrachten
Een eenvoudige manier om te beginnen met het structureren van taal, zeker bij de jongere kinderen, is door losse woorden met elkaar te vergelijken. Je kan een eentalig kind bijvoorbeeld vragen om een bepaald woord te kiezen, waarna een tweetalige klasgenoot hetzelfde woord in een andere taal geeft. Op deze manier leren kinderen in te zien dat een woord en een ding niet hetzelfde zijn. Ook wordt duidelijk dat sommige talen meer op elkaar lijken dan andere.

Wanneer de kinderen wat ouder zijn, kan bovenstaande methode uitgebreid worden met hele zinnen of vervoegingen van woorden (meervoud, werkwoordsvormen). Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij lessen ontleden.

Deze benadering van taal biedt meerdere voordelen: voor alle kinderen geldt dat ze meer gaan nadenken over de structuur van taal en een dieper begrip van het Nederlands ontwikkelen. De meertalige kinderen worden verder gestimuleerd om actief bezig te zijn met beide talen, wat de taalontwikkeling ook ten goede komt.

Verder kan op deze manier gewerkt worden aan de overdreven negatieve houding ten opzichte van vreemde talen die men op het ogenblik in Nederland soms ziet. Als er een positief beeld geschept wordt van meertaligheid, kan dit de eigenwaarde van de tweetalige leerlingen ten goede komen.

Variatiemogelijkheden
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt een start gemaakt met het leren van moderne vreemde talen. Bij het begrijpen hiervan is een bewustzijn van structuren nodig. Soms biedt de thuistaal van de leerlingen aanknopingspunten.

Tip gebaseerd op het idee van Marc de Wit

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Reageer ook!