Laat uw kind naar een weekendschool gaan

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

U vindt het belangrijk dat uw kinderen hun moedertaal goed beheersen en bekend zijn met de cultuur en de tradities die erbij horen. Toch kunt u misschien wel wat hulp gebruiken om dit allemaal aan uw kind over te brengen. Een weekendschool kan daar een bijdrage aan leveren.

Tip voor ouders

Het tweetalig opvoeden van kinderen kost meer inspanning dan een eentalige opvoeding. Vooral in het geval dat uw partner Nederlands spreekt, is het in veel situaties gemakkelijker om met alle gezinsleden Nederlands te spreken. De kinderen zullen dan ook vaker de ‘gemakkelijke’ weg kiezen en overschakelen naar het Nederlands, omdat dit de taal is die ze in hun omgeving vaker horen en gebruiken.

Om de niet-omgevingstaal toch te onderhouden, kunt u uw kind(eren) aanmelden bij een weekendschool. Hier wordt onderwijs gegeven over de betreffende taal en bijbehorende cultuur.

De weekendschool biedt uw kinderen de gelegenheid om in een omgeving met leeftijdgenoten op een interactieve manier de taal te leren. Wanneer de sfeer positief en speels is staan kinderen meer open voor het opnemen van informatie. Op een weekendschool ontmoeten kinderen hun leeftijdgenoten en zien ze dat er ook nog andere tweetaligen in dezelfde situatie zitten.

 Behalve met taal maken de kinderen ook kennis met de tradities, normen en waarden van het land waar hun roots liggen. Dit alles draagt ook bij aan het ontwikkelen van de identiteit van uw kind.

Natuurlijk is de weekendschool voor uzelf een kans om in contact te komen met andere ouders die hun kind(eren) ook meertalig opvoeden.

Tip gebaseerd op het idee van Anja Brouwer

Noot van de redactie: Een aantal weekendscholen in Nederland vindt u op onze pagina leslocaties. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Laat het even weten via redactie@meertalig.nl.

 

Hier vindt u elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Reageer ook!