Laat je kind naar een weekendschool gaan

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

Je vindt het belangrijk dat je kinderen hun moedertaal goed beheersen en bekend zijn met de cultuur en de tradities die erbij horen. Toch kan je misschien wel wat hulp gebruiken om dit allemaal aan je kind over te brengen. Een weekendschool kan daar een bijdrage aan leveren.

Tip voor ouders

Het tweetalig opvoeden van kinderen kost meer inspanning dan een eentalige opvoeding. Vooral in het geval dat je partner Nederlands spreekt, is het in veel situaties gemakkelijker om met alle gezinsleden Nederlands te spreken. De kinderen zullen dan ook vaker de ‘gemakkelijke’ weg kiezen en overschakelen naar het Nederlands, omdat dit de taal is die ze in hun omgeving vaker horen en gebruiken.

Om de niet-omgevingstaal toch te onderhouden, kan je jouw kind(eren) aanmelden bij een weekendschool. Hier wordt onderwijs gegeven over de betreffende taal en bijbehorende cultuur.

De weekendschool biedt je kinderen de gelegenheid om in een omgeving met leeftijdgenoten op een interactieve manier de taal te leren. Wanneer de sfeer positief en speels is staan kinderen meer open voor het opnemen van informatie. Op een weekendschool ontmoeten kinderen hun leeftijdgenoten en zien ze dat er ook nog andere tweetaligen in dezelfde situatie zitten.

Behalve met taal maken de kinderen ook kennis met de tradities, normen en waarden van het land waar hun roots liggen. Dit alles draagt ook bij aan het ontwikkelen van de identiteit van je kind.

Natuurlijk is de weekendschool voor jezelf een kans om in contact te komen met andere ouders die hun kind(eren) ook meertalig opvoeden.

Tip gebaseerd op het idee van Anja Brouwer

Noot van de redactie: Een aantal weekendscholen in Nederland vind je op onze pagina leslocaties. Heb je aanvullingen of wijzigingen? Laat het even weten via redactie (@) meertalig.nl.

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Reageer ook!