Maak een moedertaalverhaal

Geschikt voor kinderen van alle leeftijden

Bij taalverwerving denken veel mensen aan het verkrijgen van spreekvaardigheid. Maar ook luisteren en begrijpen zijn belangrijke vaardigheden. Je kan de keuze maken je kind de thuistaal alleen op deze punten te leren, maar je kan er ook voor kiezen daarnaast zijn/haar lees- en schrijfvaardigheid te oefenen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld samen een verhaal in je moedertaal te schrijven.

Tip voor ouders

Verzin samen met je kind een verhaaltje. Dit kan een sprookje zijn of een mooi verhaal uit je moedertaal, waarin je kind bijvoorbeeld de hoofdrol krijgt. Het verhaal kan echter ook simpelweg een beschrijving zijn van dingen die je kind op die dag heeft meegemaakt.

Zorg vooral dat je samen met je kind op interactieve wijze een verhaaltje vormt. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

– Je kan om de beurt steeds een stukje van het verhaal vertellen;

– Jij vertelt het begin van (een situatie in) het verhaal en je kind maakt het af;

– Jij bent de verteller en je kind vult de dialogen in.

Als je kind kan schrijven zal hij/zij het verhaaltje opschrijven, anders doe je dit zelf. Gebruik voor de verhaaltjes steeds hetzelfde schriftje. Als jij en je kind dit regelmatig samen in dit schriftje schrijven, zal er uiteindelijk een boekje ontstaan. Je kind kan er tekeningen bij maken en je kan het later eventueel voorlezen.

Het gaat er vooral om dat tijdens het bedenken, schrijven en voorlezen van het verhaal het kind gestimuleerd wordt de taal te gebruiken die hij/zij aan het leren is. Het is dan ook niet erg als de verhaaltjes kort zijn of als er een paar spelfoutjes in staan, want het belangrijkste is dat het kind plezier heeft in het maken van het moedertaalverhaal.

Variatiemogelijkheden

Je kan van de zelfgeschreven verhalen uiteindelijk ook een luisterboek of een digiboek maken. Zie hiervoor de andere tips.

Tip gebaseerd op het idee van Lotte Tabor

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.