Organiseer een internationale fabeldag

Geschikt voor kinderen op de basisschool

Als tweetalige kinderen moeite hebben met het verwerven van het Nederlands adviseren docenten vaak om ze meer met Nederlandse kinderen te laten spelen. Maar als de ouders elkaar niet kennen, gaan ze niet zo gemakkelijk een middagje samen iets afspreken. School is de plek bij uitstek als het gaat om het ontmoeten van andere ouders. Hoe kan de school een rol spelen in het leggen van contacten?

Tip voor leerkrachten in samenwerking met ouders

Organiseer één keer per jaar een internationale fabeldag. Op zo’n dag worden fabels, sprookjes of speciale verhalen uit andere culturen voorgedragen. Dit is vooral geschikt voor de onderbouw.

Het is leuk om ouders met verschillende achtergronden in te delen in tweetallen. Zo bereiden bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en een Turkse moeder samen een verhaal voor. Misschien vindt de Turkse moeder het niet prettig om voor een grote groep mensen (in het Nederlands) te spreken.
Laat haar in dit geval dan de fabel bedenken en vertalen, zodat de Nederlandse moeder hem kan voordragen aan de groep.

Ook al is deze tip vooral gericht op cultuur, toch kan er hier ook nog een rol weggelegd zijn voor de ‘vreemde’ taal. Laat bijvoorbeeld namen van personen en plaatsen in hun oorspronkelijke vorm staan. Je kan zelfs dialogen door de ene ouder in de originele taal laten vertellen en de vertaling ervan door de Nederlandse ouder laten geven. Zo krijgen de kinderen toch een klein beetje een idee over de taal waarin de fabel oorspronkelijk verteld werd.

Het samen voorbereiden van de fabeldag is voor de ouders een goede manier om (interculturele) contacten te leggen met andere ouders. Op deze manier kunnen gemakkelijker speelafspraken voor de kinderen gemaakt worden. Daarnaast is een fabeldag voor de kinderen een positieve manier om met meertaligheid en multiculturaliteit bezig zijn. Deze dag geeft de kinderen namelijk een positief beeld van andere culturen en zorgt wellicht voor meer begrip voor klasgenootjes.

Vereisten

Vergeet niet dat ouders alleen hoeven mee te doen op basis van vrijwilligheid. Ook moeten ze het eens zijn met de gevormde tweetallen. Moedig initiatieven voor verlevendiging van het verhaal aan, dat maakt het voor zowel de ouders als de kinderen alleen maar leuker!

Neem de fabeldag aan het begin van het schooljaar op in de jaarplanning. Geef de datum door aan de ouders via de nieuwsbrief of de internetsite van de school.

Stel indien gewenst een deelnemerslijst op, waaruit blijkt welke ouders welke verhalen voordragen. Hier kunt u op de fabeldag zelf in de introductie van elke spreker rekening mee houden.

Variatiemogelijkheden

Je kan de fabels/sprookjes ook vervangen door verhalen rond een bepaald thema, dat bijvoorbeeld aansluit bij de kinderboekenweek.

Je kan wachten op de Wereldverteldag, een leuke aanleiding om een internationale fabeldag te organiseren. Maar zo’n dag kan natuurlijk op elk moment in het jaar! De organisatie Een school vol van verhalen zet zich in om het vertellen op scholen te bevorderen. Als je meer wilt doen om de mondelinge vaardigheden van je leerlingen te ontwikkelen, kan je je daar eens oriënteren.

Tip afkomstig van Audrey Rousse-Malpat

NB. Het idee voor een fabeldag komt van basisschool GSV in Groningen

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Reageer ook!