Laat pubers internationaal chatten

Geschikt voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar

Een van de beste manieren om een andere taal te leren is om je er aan bloot te stellen. Dat begint als baby, maar de taal blijft zich lang ontwikkelen. Wanneer kinderen in de pubertijd komen, beginnen ze zich vaak tegen hun ouders afzetten. Als de ouders de enigen in de omgeving zijn die bijvoorbeeld Portugees spreken, kan de puber zich ook afzetten tegen die taal. Ineens wil je zoon geen Portugees meer spreken, hij vindt het achterlijk! Vervelend voor ouders die zich jaren hebben ingezet om die taal mee te geven. Contact met leeftijdsgenoten in het land van herkomst biedt dan uitkomst.

Tip voor ouders

Het contact kan soms tot stand komen door een bezoek aan het land van herkomst en familie daar te brengen. Ook kan het chatten met neefjes en nichtjes de puber op het spoor zetten van chat- of uitwisselingssites in de thuistaal. De jongere blijft de taal ontwikkelen op een interactieve manier en ontdekt dat deze taal ook heel cool kan zijn en meer is dan een vervelende gewoonte van zijn ouders!

Een voorwaarde om deze tip uit te voeren is dat je zoon/dochter schriftelijk vaardig genoeg is om zich te kunnen uitdrukken. Door als ouder interesse te tonen in het contact dat je kind met de buitenlandse leeftijdsgenoot heeft, kan je een beetje op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Ook kan je jouw kennis van jongerentaal hiermee verhogen.

Naast het feit dat je zoon/dochter op een leuke manier de taal beter onder de knie krijgt en wordt gestimuleerd steeds met de taal in aanraking te blijven, krijgt je zoon/dochter ook nog eens leuke contacten in het buitenland. Je zou kunnen overwegen om tijdens vakanties een bezoekje te brengen aan de chatvriend(in), zodat je kind niet alleen het land en de cultuur beter leert kennen, maar ook zijn/haar vriendenkring internationaliseert en vergroot. Het communiceren draagt flink bij aan het internationale besef van je zoon/dochter.

Benodigdheden

Als je geen familie in het buitenland hebt, kan je overwegen samen met je kind een geschikte digitale penvriend(in) op de daarvoor bestemde sites te zoeken. Houd wel een oogje in het zeil tijdens het zoeken naar penvrienden: er zijn mensen op het internet die niet te vertrouwen zijn. Er is natuurlijk nooit meteen volledige zekerheid dat de persoon met wie je kind communiceert wel is wie hij/zij beweert, maar vaak kan het gros aan onbetrouwbare contacten er door ouders snel uitgefilterd worden.

Variatiemogelijkheden

Alhoewel bijna iedereen tegenwoordig communiceert met behulp van een computer, is het natuurlijk ook mogelijk om op de ouderwetse manier contact met iemand te onderhouden: papieren brieven schrijven en op de post doen.

Deze tip kan ook leuk zijn voor docenten in het middelbaar onderwijs. Zij kunnen proberen in contact te komen met een Nederlandse of internationale school in het buitenland. Het is voor kinderen vaak een eye-opener om te zien dat in een andere omgeving ineens het Nederlands een minderheidstaal is en de rollen zijn omgekeerd. Het is gewenst dat de jongeren van beide scholen op hetzelfde niveau en leeftijd zitten. Door op deze manier jongeren in contact te brengen met andere talen en meertalige situaties, leren ze ook meer over de eigen of andere culturele achtergrond. Na enige tijd kan er ook eventueel een uitwisseling naar de andere school plaatsvinden.

Gebaseerd op de ideeën van Charlotte Buys en Alette van Dam  

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Reageer ook!

{fcomment id=134}