Vergelijk nieuwsberichten

 Geschikt voor leerlingen van de middelbare school

Internationale nieuwsberichten: dezelfde gebeurtenis, verschillende berichtgeving. Niet elk land legt namelijk de nadruk op dezelfde dingen. Sven Kramer staat in Nederland zeker op de voorpagina als hij Olympisch goud wint, maar in China vind je wellicht maar een regel in de sportsectie van de krant.

Door een ‘vergelijkend warenonderzoek’ van mediaberichten te houden, worden leerlingen zich bewust van de verschillen die er tussen landen bestaan. Als meertalige leerlingen krantenberichten in hun moedertaal lezen, kunnen berichten over hetzelfde nieuws uit andere landen vergeleken worden. Zo leren alle leerlingen een kritische blik te ontwikkelen. De meertalige leerlingen oefenen daarbij ook nog hun thuistaal.

Tip voor docenten Maatschappijleer

Houd in de klas een vergelijkend nieuwsonderzoek door berichtgeving uit verschillende internationale kranten naast elkaar te leggen. Het is wel van belang dat het om nieuws gaat dat internationaal gepubliceerd is, anders zijn de berichten niet vergelijkbaar. Je kan dit op twee manieren doen:

– Bekijk per land het nieuws van één dag. Onderzoek welke nieuwsselectie wordt gemaakt en in welke volgorde deze berichten aan de orde komen. Zijn er opvallende verschillen in de wijze van berichtgeving?

– Verzamel berichten over één bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de aardbeving in Haïti. Onderzoek samen wat de invloed is van de ‘nabijheid’ van het nieuws. Wordt er in Puerto Rico bijvoorbeeld meer ingezoomd op menselijk leed en de staat van de eigen huizen dan in Europese kranten? En besteden Westerse landen meer aandacht aan nieuws over hulpverlening en mogelijke corruptie?

Door het vergelijken van berichtgeving uit verschillende landen, zullen leerlingen beseffen dat er grote verschillen bestaan tussen landen/culturen en in de manier waarop nieuws wordt weergegeven. Het zal tot ze doordringen dat ook als berichten objectieve feiten lijken te bevatten, ze toch subjectief kunnen zijn. Dit kan een goed startpunt zijn voor discussies.

Meer inhoudelijke verdieping, bijvoorbeeld voor profielwerkstukken vind je op de site van het Alfasteunpunt.

Door de meertalige leerlingen in de klas de internationale nieuwsberichten in hun thuistaal te laten lezen, wordt een bijdrage geleverd aan hun woordenschat in die taal. In nieuwsberichten worden namelijk vaak minder alledaagse woorden worden gebruikt dan in de gesprekken die ze thuis voeren.

Benodigdheden

Omdat het wellicht lastig is om papieren krant uit andere landen te verzamelen, kan je de leerlingen ook nieuwsberichten van online kranten laten zoeken. Bijna elke kwaliteitskrant heeft wel een eigen internetsite met daarop de belangrijkste nieuwsberichten.

Door de leerlingen de opdracht te geven om zelf op zoek te gaan naar geschikt materiaal, worden tegelijkertijd hun onderzoeksvaardigheden getraind.

Variatiemogelijkheden

Eventueel kan je deze tip ook in de bovenbouw van de basisschool uitvoeren. Laat de kinderen dan zoeken naar equivalenten van het Jeugdjournaal en Seven Days. Berichtgeving speciaal gericht op kinderen is namelijk een mondiaal verschijnsel. Bestaat er in een land niet een volledig op kinderen gericht journaal of krant, dan zijn er in de media voor volwassenen vaak wel onderdelen gemaakt voor kinderen (bijvoorbeeld een jongerenpagina).

Tip gebaseerd op het idee van Melanie Hof

Hier vind je elke week een nieuwe tip voor het stimuleren van de thuistaal, voor ouders en docenten. Deze leuke & praktische tips zijn gemaakt door studenten bij de Wetenschapswinkel Taal, cultuur en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen.