Meertaligheid in de kinderopvang (18 januari)

55 excl. BTW

Dit webinar wordt aangeboden op 18 januari 2024 van 15:30 tot 17:00 uur.

Kinderopvang en VVE spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Veel kinderen spreken thuis een andere taal dan Nederlands en ontwikkelen de Nederlandse taal op de opvang. Ook is er steeds meer vraag naar Engelstalige kinderopvang. Meertaligheid is in de kinderopvang dus een actueel onderwerp.

In dit webinar maken pedagogisch medewerkers op een inspirerende manier met feiten en fabels over meertalige taalontwikkeling. Vragen komen aan de orde zoals: Wat is meertaligheid en hoe veel komt het voor? Waarom voeden mensen hun kinderen op met meer dan één taal? Hoe kunnen pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling van alle kinderen stimuleren? Na dit webinar heb je inzicht in meertalige taalontwikkeling, antwoord op vragen uit je eigen praktijk en een aantal concrete handvatten om direct te gebruiken.

Wanneer je je aanmeldt voor een webinar ontvang je een link, 1 persoon mag deelnemen via deze link en de link mag niet gedeeld worden.