Blog van de maand

Dialect verboden! Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor Limburg

Taal van de maand

Bengaals: Een ingewikkelde taal met mooie letters

Taaltip

Bezoek het land van herkomst

Over ons

Welkom

Meertalig.nl  is  een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.  Meertalig.nl  is verfrissend anders en telkens up to date door maandelijkse bijdragen van experts en ouders. Wie verdieping zoekt, kan zijn hart ophalen bij onze links naar gedegen boeken, artikelen, sites en blogs.  Bouw mee aan onze online community: deel uw ervaring door een reactie op onze artikelen, of op onze Facebookpagina! Heeft u na het grasduinen op Meertalig.nl behoefte aan professionele ondersteuning op maat, dan vindt u de mogelijkheden bij ‘activiteiten’. Meertalig.nl is een initiatief van De Taalstudio en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, en kwam tot stand met financiële steun van Stichting Terra.


Nieuws en agenda

2 december 2016:  Limburg, mobiliteit en de wereld.
Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie

2 december Sittard

In samenwerking met het EU-onderzoeksproject AThEME, organiseren Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Fontys Kenniscentrum Taal en de leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) een bijeenkomst waarin onderwijs- en onderzoeksveld, nieuwe meertaligen en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen delen rond de uitdagingen die de nieuwe meertaligheid van statushouders, vluchtelingen en migranten in Limburg biedt. Tijdens deze middag zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichte dialoog centraal staan. Voor meer informatie en het programma: Workshop 2 december

 

Blog-logo

Meertalig.nl zoekt een social media stagiair

We zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze student die affiniteit heeft met het onderwerp meertaligheid en bovenal veel ervaring heeft met sociale media.
Interesse of kent u iemand? Stuur dan een mailtje naar redactie@meertalig.nl en ontvang meer informatie.

 


Blog november 2016 - Dialect verboden! Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor Limburg Leonie Cornips2Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut te Amsterdam. Zij participeert in het EU-onderzoeksproject AThEME en is auteur van "Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland" (2012, AUP). Bestuurders van peuterspeelzalen vatten het beleid van de staatssecretaris Sander Dekker te strak op. Dit beleid schrijft voor dat iedere leerkracht in een peuterspeelzaal in Nederland per 1 augustus 2018 over een vaardig taalniveau (F3) moet beschikken. Een Zuid-Limburgse bestuurder, zo informeerde een logopedist, legt dit beleid zodanig uit dat in peuterspeelzalen in Zuid-Limburg ‘uitsluitend Nederlands’ gesproken dient te worden op de Voorschoolse Educatie. Dit verbod op dialect in de peuterspeelzaal doet geen recht aan het taalkundig onderzoek waarover de brief van Dekker spreekt. Leerkrachten kunnen een rijk taalaanbod aanbieden in het Limburgs èn Nederlands. Wat is de wetenschappelijke stand van zaken inzake het spreken van dialect en Nederlands dat zeker een vorm van meertaligheid is?


Bengaals – Een ingewikkelde taal met mooie letters - BengaalsNadia Choudhury is twintig jaar en woont al haar hele leven in Nederland. Haar ouders komen allebei uit Bangladesh, waar ook haar broer nog is geboren. Het gezin verhuisde naar Nederland vanwege het werk van Nadia’s vader. Thuis spreekt Nadia meestal Bengaals, een Indo-Iraanse taal die in Nederland maar door een handvol mensen wordt gesproken. Ze moest daarom ook Nederlands leren en is al vanaf jonge leeftijd tweetalig. Lees verder

Bezoek het land van herkomst - Lees voor Geschikt voor kinderen van alle leeftijden Een goede manier voor uw kind om in aanraking te komen met de taal die anders alleen thuis gesproken wordt, is door met mensen te praten die ook die taal spreken. En waar kan dat nou beter dan in het land van herkomst? Tip voor ouders Breng […]