Blog van de maand

Wat vinden kinderen er nu zélf van?

Taal van de maand

Duits

Taaltip

Lees voor in uw thuistaal!

Over ons

Meertalig.nl is een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden.  Meertalig.nl is verfrissend anders en telkens up to date door maandelijkse bijdragen van experts en ouders. Wie verdieping zoekt, kan zijn hart ophalen bij onze links naar gedegen boeken, artikelen, sites en blogs.  Bouw mee aan onze online community: deel uw ervaring door een reactie op onze artikelen, of op onze Facebookpagina! Heeft u na het grasduinen op Meertalig.nl behoefte aan professionele ondersteuning op maat, dan vindt u de mogelijkheden bij ‘activiteiten’. Meertalig.nl is een initiatief van De Taalstudio en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, en kwam tot stand met financiële steun van Stichting Terra.

Nieuws en agenda

Meertalig.nl op het DRONGO talenfestival

Dit jaar is het DRONGO talenfestival van een groot festivalterrein naar een bruisende online omgeving verhuisd. Op 2 en 3 oktober vond een live programma plaats en alle talkshows webinars, stands en sessies (ook eerder opgenomen DRONGO talks, Pechakucha’s, Labs) zijn nog tot 1 februari 2021 terug te kijken. Meertalig.nl organiseerde een gesprek met twee tafelgasten over lezen en voorlezen met meertalig opgroeiende kinderen. Bekijk ons online terug en registreer je dan nog wel even (gratis!) op https://www.drongotalenfestival.nl/!


ALDeQ-NL : Oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen

Sinds september 2020 is er een Nederlandse vragenlijst voor ouders over de moedertaal(ontwikkeling) hun meertalige kind. De ALDeQ-NL helpt om meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden en is gebaseerd op de bestaande “Alberta Language and Development Questionnaire”.

De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door zorgcoördinatoren of leerkrachten om door te verwijzen. Ouders vullen de vragenlijst onder begeleiding van een professional in. De vragenlijst is HIER te vinden.


Omgaan met meertaligheid in het onderwijs

Hoe kun je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen voor een taalbeleid op school dat recht doet aan alle talige competenties van iedere  leerling? Kunnen ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of is het beter wanneer ze zelf overschakelen op het Nederlands? Antwoorden op deze en andere vragen zijn vanaf vandaag terug te vinden in het kennisdossier “Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied“. Deze zijn samengesteld door Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie.


Language diversity in Amsterdam
Growing up in a multilingual family

Op zaterdag 29 februari vond in de Openbare Bibliotheek Amsterdam een Engelstalige middag over meertaligheid plaats. Anna de Graaf, van Meertalig.nl, was een van de sprekers. Het was een leuke middag met veel verhalen en mooie discussies.

Sprekers:
Karijn Helsloot – ‘More languages in education: a responsibility of school and society’ (Stichting Taal naar Keuze)
Marinella Orioni – Multilingual upbringing (Writer & specialist multilingualism and interculturality)
Anna de Graaf – Multilingual practices at home and at school (Linguist, Coordinator Bilingualism Matters@NL, Langaroo)
Laurinde Koster – Multilingual teaching material for migrant students in Europe (Rutu foundation, Avior Project, Risbo)


Kom stage lopen!

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige stagiair(e) die ons kan ondersteunen op verschillende gebieden. Van het schrijven van teksten, het assisteren met evenementenorganisatie tot het bijhouden van onze sociale media kanalen. Hou jij van taal, meertaligheid, schrijven en organiseren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie: redactie@meertalig.nl of kijk op www.taalstudio.nl/vacatures voor de volledige beschrijving van de stage.


Kletsheads – een podcast over meertalige kinderen

Meertalig.nl werkte onlangs mee aan een aflevering van Kletsheads, een leuke nieuwe podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en logopedisten. Wat kun je verwachten als je je kinderen meertalig opvoedt? Waar moet je op letten? Wat helpt hun taalontwikkeling wél, en wat juist niet? Dr. Sharon Unsworth, taalwetenschapper en zelf moeder van twee (uiteraard meertalige) kinderen, gaat elke aflevering in gesprek met een andere expert over de wetenschap achter de taalontwikkeling van meertalige kinderen. We horen ook elke keer van de “Kletshead van de week”, een meertalig kind dat ons vertelt hoe het is om met twee (en soms meer) talen op te groeien. Kletsheads is te downloaden via de meeste podcast-apps. Voor meer informatie: https://kletsheadspodcast.nl/


Het Europese AThEME-project is afgerond en dit zijn de resultaten

Vanaf 2014 maakte Bilingualism Matters@NL deel uit van het onderzoeksproject Advancing The European Mulitilingual Experience (AThEME). Dit EU-brede onderzoek bestudeerde meertaligheid in alle sectoren van de Europese samenleving en streefde naar een beter begrip van wat het betekent om twee- of meertalig te zijn.

AThEME was opgezet met steun van de Europese Commissie en er hebben 17 partnerorganisaties in 8 landen geparticipeerd. Het project liep in februari van dit jaar af en werd afgesloten met een slotconferentie in Brussel en een dubbelzijdige poster waarop de belangrijkste onderzoeksresultaten overzichtelijk zijn samengebracht.

Poster AThEME

Blog september 2020 - De vele voor- en nadelen van meertaligheid en meertalig opvoeden zijn al vaak onderzocht en besproken. In wetenschappelijke literatuur, maar ook in de media en populaire blogs. Dit gebeurt normaal gesproken vooral vanuit het perspectief van wetenschappers, experts, professionals of ouders. Veel minder hoor je over wat kinderen zelf van hun meertalige opvoeding vinden of hoe ze hun eigen meertaligheid beschouwen

Duits - Niklas Kingma is tweetalig, hij spreekt namelijk Nederlands en Duits. Zijn moedertaal is Duits en hij is anderhalf jaar geleden begonnen met het leren van Nederlands toen hij besloot in Nederland te gaan studeren.

Lees voor in uw thuistaal! - Lees voor Tip voor ouders Als een kind zijn eerste taal goed kent, leert het gemakkelijker een tweede taal. Meertaligheid wordt echter niet zomaar vanzelf een succes. Bijna alle ouders die meertalig opvoeden lopen wel eens tegen het volgende probleem aan: hun kind heeft ineens helemaal geen zin meer om de thuistaal nog te spreken. […]