Wil je graag meer kennis op doen over meertaligheid in een specifiek gebied? Onze webinars bieden daarvoor een uitgelezen kans.

In deze interactieve online bijeenkomsten krijg je wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte kennis aangeboden. En er is altijd ruimte voor vragen van deelnemers. We organiseren webinars over verschillende thema’s. Aanmelden voor een webinar kan gemakkelijk via onze agenda.

Talen in Balans
Voor ouders bieden we vier bijeenkomsten aan van het programma Talen in Balans. De bijeenkomsten gaan definitief door bij minimaal 6 aanmeldingen.

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding
Hoeveel talen kan een kind leren? Hoe kunnen anderstalige ouders de taalontwikkeling van hun kind ondersteunen? In dit webinar staat de meertalige taalontwikkeling centraal.

Meertaligheid en leesbevordering
In dit webinar staat de meertalige leesontwikkeling centraal. In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven? Hoe kan leesbevordering thuis en op school gezamenlijk vorm krijgen? Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen?

Meertaligheid in de klas
Hoe kun je als leerkracht PO omgaan met meertaligheid in de klas? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek en hoe pak je het aan in de praktijk?

Meertaligheid in de JGZ
In steeds meer gezinnen worden andere talen gesproken, soms zelfs meer dan de Nederlandse taal. Daardoor ontstaan er zowel bij de ouders als bij de professionals nieuwe vragen, die tijdens het webinar beantwoord worden. Het webinar wordt afgesloten met nuttige links.

Stel je vraag!

Laat een bericht achter in het formulier. Wij geven graag een reactie via e-mail!