Duits

Niklas Kingma is tweetalig, hij spreekt namelijk Nederlands en Duits. Zijn moedertaal is Duits en hij is anderhalf jaar geleden begonnen met het leren van Nederlands toen hij besloot in Nederland te gaan studeren. In korte tijd heeft hij een C1-niveau bereikt (op basis van het systeem van het Europese Referentiekader), dat houdt in

Blog januari 2015

Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraarTaalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut te Amsterdam. Zij participeert in het EU-brede onderzoeksproject AThEME. Dit artikel verscheen eerder in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad en werd overgenomen met toestemming van de auteur.   Tweetalige kinderen Het Europees Handvest voor Minderheidstalen

Inventariseer de talen van werknemers

Tip voor managers en administratief medewerkers in de gezondheidszorg Gezondheidszorg heeft alles met taal te maken. Het is belangrijk dat de communicatie in ziekenhuizen, dokterspraktijken, bejaardentehuizen en vergelijkbare instellingen zonder problemen verloopt. Een arts moet de symptomen van een patiënt goed kunnen begrijpen en het moet een patiënt duidelijk zijn wat een arts bedoelt. Een

Neem het op voor je eigen taal

Tip voor ouders  Als je kind in Nederland woont, is het natuurlijk heel belangrijk dat hij of zij goed Nederlands spreekt. Om die reden vermijden ouders soms de thuistaal te spreken in het bijzijn van hun kinderen, in de veronderstelling dat ze hun kinderen daarmee helpen met het leren van Nederlands. Maar dit is contraproductief:

Russisch en Nederlands

VAN BAKU NAAR DRACHTEN, VAN 33 LETTERS NAAR 26, VAN RUSSISCH NAAR NEDERLANDS  'Als mensen meer talen spreken, zijn ze rijk. Talen spreken betekent contacten maken, elkaar begrijpen, dichter tot elkaar komen, overal in de wereld.' Karina woont al vijfentwintig jaar in het Friese dorp Drachten, maar oorspronkelijk komt ze uit Baku, nu de

Blog december 2014

 Dr. Sharon Unsworth is lid van de redactiecommissie  van meertalig.nl. Ze is verbonden aan het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en gespecialiseerd in de taalontwikkeling van tweetalige kinderen. Ook is ze ervaringsexpert, als moeder van twee kinderen die Engels- en Nederlandstalig opgroeien. Zie sharonunsworth.org voor meer informatie. Een maand geleden ging

Maak talenrijkdom zichtbaar

De belangrijkste kennis die we gebruiken bij het leren van een nieuwe taal is de kennis die we al hebben van vorige talen. Wie met meertalige kinderen werkt, doet er dan ook goed aan hen te overtuigen dat zij de kennis en ervaring in hun moedertaal kunnen gebruiken bij het leren van een nieuwe

Maak een meertalige woordenbank

De belangrijkste kennis die we gebruiken bij het leren van een nieuwe taal is de kennis die we al hebben van vorige talen. Wie met meertalige kinderen werkt, doet er dan ook goed aan hen te overtuigen dat zij de kennis en ervaring in hun moedertaal kunnen gebruiken bij het leren van een nieuwe