LIVE – Meertaligheid en leesbevordering – 7 november 2024

55 excl. BTW

Dit webinar vindt plaats op 7-11-2024 van 15:30 tot 17:00 uur

In dit webinar staat de leesontwikkeling bij meertalige kinderen centraal. Hoe maken we van meertalige kinderen enthousiaste lezers? Hoe werkt de leesbevordering thuis wanneer daar een andere taal wordt gesproken dan op school? In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven?

Kinderen kunnen uitstekend twee of meer talen vloeiend leren spreken, lezen en schrijven. Toch leven hierover veel vragen bij ouders, professionals en andere betrokkenen. In dit webinar staat de meertalige leesontwikkeling centraal. In welke taal leer je als eerste lezen en schrijven? Hoe kan leesbevordering thuis en op school gezamenlijk vorm krijgen? Welke rol kan de bibliotheek daarbij spelen? Na een introductie van de theoretische basis ligt de nadruk op concrete tips voor een taalinclusieve aanpak gericht op ouders, kinderen, omgeving en team. Materialen, activiteiten, en visieontwikkeling komen aan bod. Via de chat kunnen deelnemers vragen stellen uit hun eigen praktijk. We sluiten het webinar af met links naar interessante sites met tips en andere materialen over meertalige taal- en leesontwikkeling.

Dit webinar zal gegeven worden door Maaike Verrips.

Wanneer je je aanmeldt voor een webinar ontvang je een link, 1 persoon mag deelnemen via deze link en de link mag niet gedeeld worden.

Dit webinar is er ook als on-demand versie. Het webinar is dan direct na aanmelding beschikbaar gedurende 31 dagen.