Blog november 2016

Dialect verboden! Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor Limburg Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en onderzoeker variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut te Amsterdam. Zij participeert in het EU-onderzoeksproject AThEME en is auteur van Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (2012,  AUP). Bestuurders van peuterspeelzalen vatten